DOWNLOADS

Here you can dowload all the volumes edited/published by the Multimedia Institute. The main goal of our different series was to promote those various theoretical efforts we held to be the cornerstones of our own activities.

Many of those books have been published in a collaboration with some noted publishing houses from Belgrade, remedy
Sarajevo or Zagreb [like Belgrade Circle or Arkzin].

* if not marked otherwise those volumes are all Croat [and Serb] translations and some of the files are print-protected due to the rights-issue

***

— BIBLIOTEKA past.forward [in collaboration with Arkzin]

Michael Hardt & Antonio Negri: Imperij [2003 // 410 p. // translator: Živan Filippi]

Rijetke su filozofske knjige čiji značaj nadmašuje uske okvire akademske zajednice, a “Imperij” je upravo jedan od tih naslova. Otkad je knjiga objavljena na engleskom originalu mnogi su pojmovi iz nje postali uobičajenim krilaticama i vokabularom u analizi našeg globaliziranog svijeta. Bez obzira radilo se onima koji prihvaćaju zaključke iz “Imperija” ili o onima koji ih odbijaju: opći je zaključak da se radi o apsolutno nezaobilaznom tekstu za razumjevanje suvrememenosti.

> Imperij

Giorgio Agamben: Homo sacer – suverena moć i goli život [2006 // 174 p. // translator: Mario Kopić]

Od objavljivanja na talijanskom 1995. godine Homo sacer preveden je na mnoštvo jezika, a Agambenove su prokovativne i dalekosežne teze postala predmetom čestih rasprava, premašujući uvelike domenu puko akademske diskusije. Nastavljajući se na radove Waltera Benjamina, Hannah Arendt i Michela Foucaulta u svojoj knjizi Agamben postavlja jednu posve samosvojnu i radikalnu dijagnozu suvremenih demokratskih društava.

> Homo sacer

Jean-Luc Nancy: 2 ogleda [2004 // 148 p. // translator: Tomislav Medak]

Jean-Luc Nancy je profesor filozofije na Sveučilištu “Marc Bloch” u Strasbourgu. Autor je velikog broja iznimno utjecajnih studija, i zasigurno najvažniji mislilac generacije koja je nasljedila Derridu, Foucaulta, Deleuzea ili Lyotarda. S obzirom na značaj Nancyjevog mišljenja može se reći da je upravo s njime francuska filozofija zakoračila u 21. stoljece. “Razdjelovljenja zajednica” (iz 1986.) je tekst koji je uzrokovao tzv. politički obrat filozofske dekonstrukcije, a u njemu je riječ o pomnoj analizi koncepta zajednice u dobu kada sve izvjesnosti nestaju, ponajviše izvjesnost suverenog političkog djelovanja. U “Singularnom pluralnom bitku” (1996.) Nancy je pak briljantno razvio misao jedne zajednice bez suštine. Ovi ogledi udarili su temelje novog mogućeg mišljenja političkoga u razdoblju posvemašnjeg iscrpljenja smisla zajednice u sjeni pada komunizma.

> 2 ogleda

— BIBLIOTEKA mala mamina

Alexander Garcia-Düttmann: Prijatelji i neprijatelji. Apsolutno [2003// 64 p. // translator: Petar Milat]

Alexander García Düttmann je profesor moderne evropske filozofije na londonskom sveučilištu Goldsmiths. García Düttmann bez sumnje jedan je od intrigantnijih teoretičara srednje generacije, uvijek posredujući između različitih sredina i jezika, filozofskih disciplina i tradicija. Između kritičke teorije Frankfurtske škole i dekonstrukcije, između estetike i političke teorije García Düttmann razvija podjednako suptilno i radikalno mišljenje, po relevantnosti usporedivo sa Giorgiom Agambenom ili Jean-Luc Nancyjem.

> Prijatelji, neprijatelji

Saskia Sassen: Protugeografije globalizacije [2003 // 119 p. // translators: Danijela Sestrić, Jakov Vilović, Tomislav Medak]

Saskia Sassen je najutjecajnija sociološka analitičarka urbanih transformacija danas, profesor sociologije na Sveučilištu u Chicagu. Svojim istraživanjima strukturnih promjena u urbanom prostoru i razvoja transnacionalnih mreža u globalnom digitalnom prostoru koje se javljaju s procesima ekonomske globalizacije Sassen je ponudila novi model sagledavanja globalne društvene geografije.

> Protugeografije globalizacije

Critical art ensemble: Molekularna invazija [2005 // 144 p. // translator: Tomislav Medak]

Critical Art Ensemble je najvažnija i najpostojanija umjetničko-teorijska pojava proizašla iz ranih dana novomedijskog aktivizma. Rodonačelnici digitalnog otpora, digitalnog građanskog neposluha, u posljednjih godina usredotočili su se na otpor kapitalizaciji i privatizaciji wetwarea, biološkog ustrojstva svijeta kroz biotehnologiju, transgeniku i genetski inženjering.

> Molekularna invazija

— BIBLIOTEKA basic

Lawrence Lessig: Kod i drugi zakoni kiberprostora [2004 // 399 p. // translator: Živan Filippi]

Godine 2000. Lawrence Lessig izdao je knjigu “Kôd i drugi zakoni kiberprostora” u kojoj je pokazao kako je naizgled pravno neregulirani i otvoreni kiberprostor ipak regulirani prostor, budući da u njemu mogućnost reguliranja uvodi sama tehnološka arhitektura – pogotovu ona arhitektura identifikacije, autentifikacije i diskriminacije u pristupu koja se gradi povrh otvorenih i neutralnih protokola prijenosa podataka i koju će potreba za razvojem trgovine i državnom kontrolom ponašanja na Mreži učiniti dominantnim modelom Mreže. Potencijalno, tehnologija slobode će se preobraziti u tehnologiju kontrole. Stoga je potrebno da se probudimo iz tlapnje da je sloboda kiberprostora osigurana njegovom arhitekturom i da donesemo političke odluke kakve slobode želimo zadržati u kiberprostoru i kako ih pravno, normativno, tehnološki i ekonomski možemo osigurati.

> Kod

Marina Gržinić: Estetika kibersvijeta i učinci derealizacije [2005 // 228 p. // translator: Nebojša Jovanović]

“Estetika kibersvijeta i učinci derealizacije” knjiga je koja kontekste estetike, politike, kulture i filozofije povezuje s teorijama o virtualnom, novim tehnologijama i medijskim stvarnostima. Knjiga aktualizira načine na koji društva u tranziciji objektivizira prodor liberalnog kapitala, pitanja koja se tiču postsocijalističke istočnoevropske paradigme, vremensko-prostorne paradigme svojstvene virtualnim stvarnostima i novim medijskim tehnologijama kao i dinamike konstituiranja postmodernog subjekta u globaliziranom svijetu.

> Estetika kibersvijeta

McKenzie Wark: Hakerski manifest [2006 // 154 p. // translator: Tomislav Medak]

McKenzie Wark, znameniti australski teoretičar digitalne kulture, profesor je kulturalnih i medijskih studija na New School University u New Yorku. Hakerski manifest je knjiga koja reformulira Marxovu političko-ekonomsku misao za informacijsko doba, manifest iznimnog poetskog nerva, na tragu Guya Deborda i Gillesa Deleuzea, kojim nova proizvodna klasa informacijskog doba – hakerska klasa – artikulira vlastitu klasnu svijest.

> Hakerski manifest

— BIBLIOTEKA nova kritička teorija [in collaboration with Belgrade Circle]

Christoph Menke: Prisutnost tragedije [2008 // 280 p. // translator: Dalibor Davidović]

Studija suvremenog njemačkog filozofa Christopha Menkea “Prisutnost tragedije – Ogled o sudu i igri” polemika je protiv slavnog Hegelovog uvida da je tragedija za moderno doba nešto prošlo. Menke naprotiv želi pokazati da pogrešno razumijemo i nas same, naš položaj i uvjetovanost, kao i tragediju, njezinu formu i iskustvo, kada povjerujemo kako smo lišeni iskustva tragedije, kako smo prevladali formu tragedije. Menke kritiku “modernog” uvjerenja, prema kojem u modernom dobu sa sviješću o teatralnosti tragedija nestaje, i tezu o normativnom značaju tragedije za suvremenu praksu izlaže kroz analize velikih djela klasične i suvremene svjetske književnosti: Kralja Edipa, Hamleta, Beckettova Svršetka igre, Müllerova Filokteta i Straußove Itake. Riječ je o studiji koja revidira značaj estetskog iskustva za suvremenu političku misao nudeći pritom originalne filozofske, političko-teorijske i književno-teorijske uvide čitatelju.

Christoph Menke je profesor je estetike na sveučilištu u Potsdamu, gdje ujedno djeluje u svojstvu direktora Centra za ljudska prava.

> Prisutnost tragedije

Hauke Brunkhorst: Solidarnost [2004 // 280 p. // translator: Tomislav Medak]

U “Solidarnosti” Brunkhorst pruža genealogiju pojma “demokratske solidarnosti” kao sprege između građanske slobode i jednakosti. Pozivajući se na povijest, političku filozofiju i političku sociologiju, Brunkhorst razmatra povijesni razvoj ideje univerzalnog, egalitarnog građanstva te analizira perspektive i kritičke potencijalne demokratske solidarnosti u kontekstu globalnog pravnog poretka obilježenog dominacijom ekonomske globalizacije uz izostanak socijalne integracije.

Hauke Brunkhorst ubraja se među istaknute predstavnike normativističke političke filozofije proistekle iz Frankfurtske škole. Brunkhorst je profesor sociologije i direktor Instituta za socijalna istraživanja na Sveučilištu Flensburg u Njemačkoj. Autor je monografija o Theodoru W. Adornu, Hannah Arendt, Herbertu Marcuseu te brojnih studija o političkoj filozofiji.

> Solidarnost

Helmut Dubiel & Gabriel Motzkin [ur.]: Manje zlo – moralni pristupi praksama genocida [2005 // 332 p. // translators: Aleksandra Kostić, Dušan Đorđević Mileusnić et al.]

Helmut Dubiel [Sveuciliste Justus Liebig, Giessen/Njemačka] i Gabriel Motzkin [Hebrew University, Jeruzalem] u ovom svesku objavljuju radove proizašle iz rada internacionalne grupe istaknutih intelektualaca/ki. U knjizi se komparativnim pristupom analiziraju prakse dvadesetstoljetnih genocida, u ime sjećanja koje je
okrenuto budućnosti, ali ne kroz produkciju novog nacionalnog mita ili globalnog simbola, već u trans-nacionalnom procesu određivanja i prihvaćanja prošlosti.

> Manje zlo

— BIBLIOTEKA vizualni kolegij [in collaboration with BLOK]

Alexander Garcia-Düttmann: Visconti – uvidi u krvi i mesu [2005// 197 p. // translator: Dalibor Davidović]

Garcia-Düttmann svoju studiju o Luchinu Viscontiju započinje hipotezom da filmovi talijanskog redatelja kao da uprizoruju jednu Adornovu misao – naime, da je upravo mogućnost ona koja zaprečuje utopiju, a ne ono što je neposredno dano i što nas okružuje.

U pet poglavlja studije Düttmann razvija svoju početnu hipotezu, nastojeći pokazati u kojoj mjeri Viscontijeva djela proizvode uvide koji nisu viče rezultati intelektualne djelatnosti, već su naprosto uvidi u krvi i mesu.

* studija “Visconti – uvidi u krvi i mesu” svoju je svjetsku premijeru doživjela upravo u našem izdanju

> Visconti

Tanja Vrvilo & Petar Milat [ur.]: Zbornik_Reader [2007 // 216 p. // bilingual edition]

Vizualni kolegij [Visual Collegium] has be initiated in 2004 with a purpose to open up new discursive domains within the field of visual studies in Croatia. Main activities are regular screenings in net.culture club MaMa in Zagreb, a continous multi-annual lecture-series and publication of theoretical texts. This Reader presents texts by Alexander Horwath, Stephen Zepke, Cesare Casarino and Akira Mizuta-Lippit.

> Reader

— BIBLIOTEKA explicit music [in collaboration with Music Biennale Zagreb]

Ksenija Stevanović & Dalibor Davidović [ur.]: Archipelagos of Sound [2005 // 80 p. // english edition]

In this booklet we will focus on two general aspects that are to be singled out from a wide range of the possibilities suggested by subtitle Music and its History Within the Imperial World Order: What could be a definition of the historicity of music/sound-material that reflects the basic determinants of the digital age? The question is centered on multiplicity of the present in the past, i.e. how a contemporary view rediscovers the musical history. Post-globalized world, the one after first cycle of globalization, is just the one aspect of taking-place of the world, unable to completely consume up all the potentials of worldliness. Borrowing here Jean-Luc Nancy’s concept of mondialisation, which designates a powerful reassessment of the notions of world and creation, we’re interested what such a concept – mondialisation – could mean for the music. What does it mean to make (create) music after the globalization?

* with texts by Peter Szendy, DJ Spooky and Stevanović & Davidović

> Archipelagos of Sound